SlovenskýEnglish

Očkovanie

 06.05.2021

Vážení občania,
Mesto Medzilaborce v spolupráci s VÚC Prešov oznamuje, že v týždni od 24. - 28. mája 2021 bude v meste Medzilaborce prebiehať očkovanie vakcínou Pfizer Biontech.
Na očkovanie sa môžu prihlásiť:
- osoby od 60 rokov
- osoby zdravotne ťažko postihnuté a imobilní občania bez ohľadu na vek
- doprovod osoby nad 70 rokov
Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť od štvrtka 6. mája 2021 do piatku 14. mája 2021 na prízemí mestského úradu v čase od 8,00 hod. do 15.00 hod. a telefonicky na čísle 0917 875 752.
Údaje vyžadované pri registrácii:
- meno a priezvisko
- miesto narodenia
- bydlisko
- dátum narodenia
- rodné číslo
- poisťovňa
- telefónne číslo
- e-mailová adresa
Záujemcovia zároveň dávajú súhlas na spracovanie osobných údajov kompetentnými zamestnancami Mestského úradu v Medzilaborciach na účely registrácie na očkovanie. Občania na túto skutočnosť budú upozornení

Zoznam aktualít: