SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.palota.sk spravuje Obec Palota je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Palota

Adresa:

Obecný úrad Palota
Palota 45
068 01 Medzilaborce

IČO: 00323373

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Medzilaborské 
Región: Laborecké združenie miest a obcí
Počet obyvateľov: 194 
Rozloha: 2412 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330

Všeobecné informácie: obecpalota@zoznam.sk 
Starosta: +421 905 595 726obecpalota@zoznam.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecpalota@zoznam.sk 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421577321231+421 917 262 752
E-mail: obecpalota@zoznam.sk 

TSP Palota:

Tel.:+421918056513

TP Palota:
Tel.: 
+421 908 150 559
E-mailnptsp.palota@gmail.com

Úradné hodiny

Deň Pracovná doba
Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Kompetencie:
Obec Palota je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Palota je zriadený na Miestnom úrade v: Medzilaborciach