SlovenskýEnglish

Informácia pre rodiny, ktoré poskytli útočisko utečencom z Ukrajiny

 01.04.2022

Osoby prichádzajúce z Ukrajiny môžu požiadať o dočasné útočisko vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, Humennom a Michalovciach. Veľkokapacitné centrá na východnom Slovensku sa nachádzajú v mestských športových halách. Žiadatelia o dočasné útočisko tu vybavia všetky dokumenty na jednom mieste, a to cca do 30 min.

  • HUMENNÉ - Mestská športová hala Chemlonská 1
  • MICHALOVCE - Mestská športová hala Športová 31
  • BRATISLAVA - Regrútska 4

O dočasné útočisko možno požiadať taktiež na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície, ako aj na oddelení azylu v Humennom (ak cudzinec nemá doklady).

Všetky pracoviská fungujú nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni. 

Po udelení dočasného útočiska dostanú cudzinci potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu na území SR (PDF, 464 kB). Ten je potrebné si riadne uchovať, najmä pre potreby ubyvateľov (preplatenie nákladov za ubytovanie).

O dočasné útočisko môžu požiadať občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, pričom za rodinného príslušníka sa pokladá:

  • manžel štátneho občana Ukrajiny,
  • maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
  • rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=poziadat-o-docasne-utocisko-mozno-aj-vo-velkokapacitnych-centrach-v-humennom-michalovciach-a-v-bratislave


Zoznam aktualít: