SlovenskýEnglish

Pamiatka zosnulých

 27.10.2021

Milí Palotčania,

blížia sa dni, počas ktorých spomíname na našich drahých zosnulých.

Venujme im tichú spomienku a zapáľme sviečku,

lebo kým spomíname každý z nich žije v našich srdciach.

Mgr. Vasiľ Bomberovič

starosta obce

 


Zoznam aktualít: