SlovenskýEnglish

Menovací dekret

Obec   Palota, Palota  45 , 068 01  Palota

 

V Palote, 11.07.2022

 

 

 

 

       Starosta obce Palota v zmysle § 169 ods.6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa  29. októbra 2022,

p. Mária Durňaková

Kontakt: 057/73 21 231, +421 917 262 752
Email: obecpalota@zoznam.sk
Adresa: Obecný úrad Palota ,Palota 45, 068 01 Palota

 

Mgr.Vasiľ Bomberovič,v.r.
starosta obce


Zoznam volieb: