Obec Palota rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznam o otvorení škôl

 11.04.2021

Oznam o otvorení škôl !!!Vytlačiť
 

Mesto Medzilaborce ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/11929:1-A1810 zo dňa 08.04.2021 s účinnosťou od 12.apríla 2021 obnovuje :

  1. školské vyučovanie v materských školách pre všetky deti,
  2. školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni pre všetky deti,
  3. školské vyučovanie v základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
  4. individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,
  5. prevádzku školských klubov detí,
  6. prevádzku školského stravovania pre deti a žiakov uvedených v bodoch 1 až 3

V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti a zamestnanec školy musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.


1 2 3